Αριστεία - Συνεργασίες

Η In Vitro Labs έχει την κουλτούρα της αριστείας, δηλαδή της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση και αυτό επιβεβαιώνεται με:

  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001,
  • Διαπίστευση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 15189
  • Mακροχρόνιες συνεργασίες
  • Δια ζώσης επιστημονική υποστήριξη προς τους ιατρούς/αποδέκτες (τηλεφωνική άμεση επικοινωνία). Διαθεσιμότητα για επαναλήψεις, επιβεβαιώσεις, διασταύρωση αποτελεσμάτων με εργαστήρια αναφοράς.
  • Συμμετοχή σε διεθνώς αναγνωρισμένα διεργαστηριακά σχήματα
  • Διαρκή ενημέρωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού
  • Επιστημονική υποστήριξη των αποδεκτών μας με έντυπο υλικό – μονογραφίες που αφορούν εξετάσεις, οδηγίες διαχείρισης δειγμάτων, παθοφυσιολογία των ελεγχομένων παραμέτρων.