Κωδικός ID Περιγραφή Μέθοδος Πρόγραμμα
TP 3 Πρωτεϊνες Ολικές Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
ALB 4 Αλβουμίνη Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
Σφαιρίνες 5 Σφαιρίνες ολικές Υπολογιστική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
γ-ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 6 γ - Σφαιρίνες Θολοσιμετρία Σε δύο εργάσιμες
ΛΕΥΚ-ΠΗΛΙΚΟ 7 Λευκωματινικό Πηλίκο Υπολογιστική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
ALP 8 Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
HBDH 11 Υδροξυβουτιρική Αφυδρογονάση (a-HBDH) Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 10:30)
ALD 12 Αλδολάση Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 16:00)
LDH 13 Γαλακτική αφυδρογονάση Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
CPK 14 Κινάση Κρεατίνης (CK,CPK) IFCC Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
CK-MB 15 Κινάση Κρεατίνης (CK-MB) Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
ΗΛΕΚ-LDH-ISO 16 Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων Γαλακτικής Αφυδρογονάσης Ενζυματική με πολυκλωνικά αντισώματα Σε δύο εργάσιμες
ΗΛΕΚ-CPK-ISO 17 Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων CPK Ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης Σε δύο εργάσιμες
5-NU 18 5-Νουκλεοτιδάση Ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
γ-GT 19 γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
SGOT 20 Οξαλοξεική Τρανσαμινάση (SGOT) Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
SGPT 21 Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT) IFCC Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
AMY 22 Αμυλάση Ορού IFCC Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
LIP 23 Λιπάση Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
ACP 24 Όξινη Φωσφατάση (ACP) Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
ACP-P 25 Φωσφατάσης Όξινης Προστατικό κλάσμα Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
AMY-PAN 26 Αμυλάση Παγκρεατική Ορού Ενζυματική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 16:00)
TBIL 27 Χολερυθρίνη Ολική Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
DBIL 28 Χολερυθρίνη Αμεσος Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
IBIL 29 Χολερυθρίνη Εμμεσος Υπολογιστική Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
CHE 31 Ψευδοχοληνεστεράση Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
Mg 32 Μαγνήσιο Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
Cl 33 Χλωριούχα Ποτενσιομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
Ca++ 34 Ασβέστιο Ιονισμένο (Ca++) Ποτενσιομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)
Ca 35 Ασβέστιο Ολικό Χρωματομετρία Αυθημερόν(σε παραλαβή δείγματος έως τις 18:00)

Νέες Εξετάσεις

Κατάλογος Μοριακής

Κατάλογος RAST

Συχνότερες Αναλύσεις

Συλλογή Πλάσματος

Οδηγείες Λήψης Συλλογής

Κατάλογος RAST