Η ΗΜΕΡΙΔΑ MDcON: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/Multidisciplinary care discussions in oncology (MDcON)

Η  ΗΜΕΡΙΔΑ MDcON: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/Multidisciplinary care discussions in oncology (MDcON)

Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018

6Η  ΗΜΕΡΙΔΑ MDcON: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/Multidisciplinary care discussions in oncology (MDcON),

Site: https://www.events.gr/el/event/359-6th-multidisciplinary-care-discussions-in-oncology

ΧΙΛΤΟΝ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018

Εγγραφείτε!